domů arrow zprávy arrow konference v Rimini (leden 2006)
vítejte
aktuality
zprávy
historie
Rimini
výstavy
aukce
UVUO
uvuo.eu
domů

01.jpg
Fotografie z konference:
Miroslava Trizuljaková

Konference v Rimini - Teatro degli Atti (Divadlo činohry) Rimini, leden 2006

Pozvánka na konferenci, zde:

... Umění ve znamení krásy a harmonie se stává jazykem, který spojuje, napomáhá odlišným světům, aby se setkaly, stává se prostředkem, který upevňuje pouta mezi občany a institucemi v zájmu obnovy města jako důstojného místa pro lidský život...

Rimini, dějiště skutků

...Občané dobré vůle, umělci a lidé z oblasti kultury se sešli k dialogu o tom, jak obnovit krásu a tradice města, důstojnost jeho barev, bohatství jeho historie. Je Rimini stále městem dialogu a přijetí uprostřed velkého ruchu, ve sváru rozdílných zájmů, v bolesti roztříštěnosti?... To je možné číst na pozvánce na setkání, pořádané sdružením La Ginestra společně s partnery z České republiky - TRIALOGEM z Brna a Unií výtvarných umělců Olomoucka. Přednášející ve svých příspěvcích vykreslili širokou škálu pohledů. Je zřejmé, že obtíže vyvolané sociální nerovností mohou být překonány jenom když vybudujeme pevné vztahy spolupráce a sdílení. Sergio Zavoli považuje projekt a jeho rozvoj za velice aktuální a příznačný pro dnešní dobu, v jeho otevřenosti a dimenzi vzájemného poznávání mezi národy. Vyjadřuje přesvědčení, že dnes by bylo největším prohřeškem nesměřovat úsilí k budování vztahů. Právě láska a úcta k druhému nám umožňuje přijímat jeho odlišnost. Zásadní je nové pochopení úlohy umělců, povolaných k tomu, aby byli harmonizujícím prvkem v procesu sjednocení a usmíření ve společnosti. Jak potvrdil prof. Giancarlo Moretti, současný předseda sdružení La Ginestra, dříve než se člověk stane odborníkem v politice či technice, je třeba, aby byl schopen interpretovat znamení doby, rozpoznat správné místo a okamžik. Nejedná se o zakládání nových měst, ale o to, dát vlast - domov lidem prostřednictvím usmíření různých komunit. Výmluvný byl referát Marka Trizuljaka, umělce z Olomouce. Ten spolu s Miroslavou Trizuljakovou upřesnil, že člověk má právo na dobře zušlechťované životní prostředí také z hlediska harmonie barev. Šedý a nebarevný svět, anebo chaotické plýtvání křiklavými odstíny bez jakýchkoli pravidel, signalizuje ztrátu kulturních kořenů. Naopak odvaha a schopnost vybírat správnou barevnost svědčí o dobrém zakořenění v podstatných hodnotách a jejich řádu. Piero Guidi, umělec a podnikatel v oblasti designu, je přesvědčen o nutnosti „investice do člověka“, do jeho formace tím, že se vytvářejí svobodné tvůrčí pracovní podmínky. V podobném duchu se nesla zkušenost Miloslava Kotka, předsedy sdružení Trialog: „Je třeba rozvíjet intenzivní a správnou komunikaci mezi občanským sektorem neziskové sféry, ekonomickým sektorem podnikatelského prostředí a politickým  sektorem veřejné správy.“ Setkání uzavřel projev baletky Liliany Cosi, která nabídla přítomným pohled na umění jako proroctví nového humanismu a umožnila zahlédnout jeho vztahovou potencialitu. Harmonie, vyrůstající ze základů vzájemné úcty, z dobrých vzájemných vztahů, se může projevit v mnoha nových podobách, ve všech aspektech lidského života...  

Pasquale Lubrano

 
(Výňatek z článku v časopisu Città Nuova: "Rimini- La città dell'uomo",  vyšlo 25. února 2006)

 
la_ginestra.gif
Advertisement

© 2006 Místo pro člověka