domů arrow UVUO
vítejte
aktuality
zprávy
historie
Rimini
výstavy
aukce
UVUO
uvuo.eu
domů
Galerie G Olomouc
Unie výtvarných umělců Olomoucka (UVUO)
Unie výtvarných umělců Olomoucka je občanské sdružení, jehož cílem je rozvoj aktivit v oblasti profesionálního výtvarného umění v širších kulturních a společenských souvislostech. UVUO sdružuje výtvarné umělce, teoretiky a architekty ze širší oblasti střední Moravy, ale také z jiných oblastí ČR a ze zahraničí. V současné době má UVUO stabilně kolem 80 členů. Navenek je sdružení reprezentováno volenými statutárními zástupci, předsedou, místopředsedou a tajemníkem.

Výstava skleněných plastik v Galerii GUVUO svojí existencí a činností navazuje na mnohaletou tradici uměleckého spolkového života v České republice. Všechny aktivity jsou uskutečňovány na neziskovém principu a na základě dobrovolné bezplatné organizační práce členů, zejména voleného výboru a výtvarné rady UVUO. Základním zdrojem financování jsou vlastní prostředky, zejména členské příspěvky. Důležitou pomocí je podpora centrálních institucí, orgánů místní samosprávy a sponzorů. Unie výtvarných umělců Olomoucka zajišťuje od roku 1993 činnost Galerie G se sídlem na Dolním náměstí č. 7 v Olomouci, kde se za tu dobu uskutečnilo kolem 90 výstav. Kromě toho se UVUO podílí na organizaci řady dalších akcí, například výstav a symposií, na jiných místech doma i v zahraničí. K dalším realizacím patří činnost Uměleckého klubu Galerie G a obnovení chodu galerie Patro v Olomouci. UVUO v současnosti pomáhá spoluvytvářet dramaturgii této galerie.  Těžiště činnosti UVUO spočívá v přípravě výstav, na nichž je pravidelně prezentována tvorba domácích i zahraničních autorů, s cílem vytváření dlouhodobých vztahů na místní, meziregionální a mezinárodní úrovni, což přináší uplatnění českých umělců v mezinárodních souvislostech a výrazné obohacení kulturní nabídky v místě působnosti realizovaných projektů. UVUO spolupracuje s různými subjekty občanské společnosti, zejména se sdružením SPOLU, jehož náplní je práce s postiženými dětmi. V Galerii G se každoročně konají aukce výtvarných děl z darů od členů UVUO a od dalších umělců z celé České republiky, ve prospěch projektu začlenění postižených mladých lidí do normálního života.

Výstavy - činnost UVUO 

Významná je spolupráce UVUO s jinými uměleckými a kulturními institucemi (například sdružení INT-AKT z Vídně, GERULÁTA z Bratislavy, CENTRO FRIULANO ARTI PLASTICHE z Udine, GALÉRIA M.A.BAZOVSKÉHO z Trenčína, sdružení a galerie PRO ARTE VIVENDI z Berlína, umělecké sdružení PROTISK z Brém, holandská nadace KUNST AKTIEF, galerie GS Luzern, galerie M-ART a WORT UND BILD z Vídně, galerie PALAZZO MAGNANI z Reggio Emilia, brněnský institut rozvoje občanské společnosti TRIALOG, italské sdružení LA GINESTRA, a další). Díky rozsáhlým mezinárodním kontaktům UVUO uskutečnila v Olomouci množství výstav autorů z Rakouska, Itálie, Německa, Slovenska, Nizozemska, Belgie, Francouzska, Kanady, Norska a Koreje a podílela se několik let na přípravě Francouzských dnů v Olomouci. Členové UVUO se pravidelně zúčastňují na mezinárodních výstavách v mnoha evropských zemích. Od roku 1998 se rozvíjí projekt česko-německé kulturní spolupráce. V klášteře Teplá u Mariánských Lázní proběhlo několik mezinárodních výtvarných symposií, na jejichž organizaci se UVUO podílela. Na tato symposia pak navázaly výstavy v Ludwigsburgu (1999) , Olomouci (2002), Berlíně a Hamburgu (2003), pod názvem „Roviny komunikace“ a „Hledání stop“. V roce 2004 následovaly výstavy na zámku v Pillnitz a v Pirně (u Drážďan) a v Galerii G, pod názvem „Srůstání“ a uskutečnil se také další ročník výtvarného symposia v Teplé u Mariánských Lázní. Další zajímavou aktivitou je společný projekt českých a slovenských umělců, nazvaný „Bez hranic“, pořádaný ve spolupráci UVUO a Galerie M.A.Bazovského. V jeho rámci se již uskutečnily výstavy v Trenčíně (1998) a v Olomouci (1999). Nová výstava z tohoto cyklu se realizuje v Galerii G v září r. 2006.

V roce 2004 se rozvinula spolupráce s galerií Palazzo Magnani z italského Reggio Emilia (reprezentativní výstava italských umělců v Galerii G a podobná přehlídka tvorby olomouckých malířů v Palazzo Magnani). Ve stejném roce se UVUO stala jedním ze tří hlavních organizačních partnerů mezinárodního projektu „Místo pro člověka“.

V roce 2005 UVUO spolupracovala na realizaci prestižního mezinárodního výtvarného symposia ve Šternberku, s názvem „Místa paměti“ a na přípravě projektu s názvem „Evropa Evropě“, v jehož rámci proběhly výměnné výstavy českých a litevských umělců. V r. 2005 UVUO rovněž uskutečnila přehlídku tvorby olomouckých autorů ve vídeňské galerii Wort und Bild. V současnosti probíhá příprava a realizace dlouhodobějších mezinárodních aktivit; je to například projekt středoevropské umělecké spolupráce s názvem „Civitas Dei“. V červenci 2006 se uskutečnil nový ročník výtvarného symposia ve Šternberku, tentokrát v podobě česko-dánského uměleckého setkání a ve spolupráci s olomouckou galerií Patro se dál rozvíjí záměr „Evropa Evropě“. UVUO se také podílela na přípravě nových etap projektu „Místo pro člověka“, zejména mezinárodní výstavy "Místo pro člověka II." v sídle TRIALOGU v Brně (duben 2006) a výstavy "Místo pro člověka III." v rámci Festivalu 3+1 v Letovicích (srpen 2006).


 Akad.mal. Marek Trizuljak, člen výboru UVUO


Kontaktní adresy:
Unie výtvarných umělců Olomoucka - Galerie G
Dolní náměstí 7
772 00  Olomouc
Telefon 00420 585220218
uvuo@volny.cz
mtrizuljak@volny.cz


Zdeněk Vacek, předseda UVUO,
Na Vozovce 12
772 00 Olomouc
Telefon 00420 585413734
Mobil  +420 605592153


Jiří Hastík, předseda výtvarné rady,
Javoříčská 2,
77200 Olomouc
hastik@aon.at
Aktualizováno ( Úterý, 28 březen 2006 )
 
< Předch.
Partner projektu Místo pro člověka

© 2006 Místo pro člověka