VITRÁŽE

VITRÁŽE - ART GLASS WINDOWS

VITRÁŽE

VITRÁŽE

 

 

 

 

VITRÁŽE

 

Vitr¨¢že „And¨§l¨¦¡° - Kostel Sv. Rodiny v Luhačovic¨ªch

"Angels" - The church of Holy Family in Luhačovice

 

 

 

 

Trojice oken "Croce - Luce" (kaple v Cadoragu, It¨¢lie)

Windows in the chapel of Cadorago (Italy)

 

 

 

 

Detail okna / Detail of window

 

 

 

 

Detail centr¨¢ln¨ª č¨¢sti okna "Croce-Luce" (Cadorago)

Central part of the window "Croce-Luce" (Cadorago, Italy)

 

 

 

 

Centr¨¢ln¨ª okno "Croce-Luce" (Cadorago, It¨¢lie)

Central window in the chapel of Cadorago (Italy)

 

 

 

 

 

"Duch" vitr¨¢ž v nov¨¦m kostele, Miloslavovo u Bratislavy

"Pentecost", window in a new church in Miloslavovo (Bratislava, SK)

 

 

 

 

 

"Sedm dnů stvořen¨ª - Okna v kl¨¢štern¨ª kapli na ostrov¨§ sv. Petra

"The seven days of Creation" Windows in a chapel of St. Peter,

(Isles of Saint-Pierre et Miquelon)

 

 

 

 

"Druhý den stvořen¨ª¡° - Okno v kapli na ostrov¨§ sv. Petra (Souostrov¨ª Saint-Pierre et Miquelon)

"The second day" Window in a chapel of St. Peter, Isle of Saint-Pierre, (Saint Pierre et Miquelon)

 

 

 

 

 

"Srdce a Duha¡°,  2 okna v kapli Lazzaretto, Cadorago, vytvořeno v r¨¢mci projektu „Murarte¡°

"Heart and Rainbow" couple of windows, Chapel of Lazzaretto, Cadorago (IT), (Project ¡°Murarte¡±)

 

 

 

 

 

Vitr¨¢že v kostele Bož¨ªho milosrdenstv¨ª, Šurany - Kostolný Sek, 2000 (SK)

Art glass windows in the new parish church of Šurany - Kostolný Sek,  2000 (SK)

 

 

 

Kontakt       Údaje       Obrazy       Sklo/Glass        English version       Home