Les v Litovelském Pomoraví, 15. ledna 2005   -   Zdánlivé jaro                    další strana / next page