VÝSTAVY / EXHIBITIONS
VÝSTAVY / EXHIBITIONS

Účast na výstavách a projektech - 2006
Participation in exhibitions and projects

Místo pro člověka II       Česko-dánský workshop       Místo pro člověka III           Výstava Bez hranic
           


Výstava   Bratislava  25.11.2004-13.1.2005